NKS2025

NYT: Læs nærmere om tema for NKS2025 den 10. – 12. september 2025 Scandic Park Sandefjord i Norge

Synspedagogisk kompetanse for inkludering og livskvalitet

Vi lever i en visuelt krevende verden, og den synspedagogiske kompetansen er
viktigere enn noen gang! Vår kunnskap er med på å sikre god inkludering og
livskvalitet for personer med synsnedsettelse, i alle livets faser. Som fagpersoner
bidrar vi til god tilrettelegging og ervervelse av ferdigheter for et selvstendig liv.
Kongressens visjon er å styrke den synspedagogiske yrkesidentiteten. Forskning og
praksis møtes, og vi ønsker å skape rom for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling
mellom fagpersoner fra de nordiske landene. Meld gjerne din interesse for å holde en
workshop!
Nordisk kongress i synspedagogikk går over 3 dager og vil inneholde forelesninger og
workshops. Denne gangen vil vi også prøve oss på noe helt nytt; Teachmeet, der alle
kan få vise korte eksempler eller tips fra sin praksis.                                            Utstillere og leverandører innenfor synshjelpemidler og teknologi vil også være til stede.

——-

Inclusion and quality of life in the field of Visual Impairment

We live in a visually demanding world and knowledge in vision education is
more important than ever! Our professional knowledge helps to improve the
quality of life and promote the inclusion of people with visual impairment at
all stages of life. We can contribute to the adaptation and development of
skills and knowledge to achieve independent living.
The vision with the Congress is to strengthen the professional identity of vision
education. To be a place where research and practice meet, striving to create a
platform for the exchange of experiences and knowledge between
professionals from the Nordic countries.
The Nordic Congress in the field of Visual Impairment will take place over 3
days and will include lectures and workshops. This time we will also try
something completely new; Teachmeet, where everyone can show short
examples or tips from their practice.                                                                    Exhibitors and suppliers of visual aids and technology will be presented and
joining the exhibition area.


Planlægning af NKS2025 er i gang!

Planlægningskomiteen bestående af deltagere fra Danmark, Island, Sverige, Finland og Norge mødes i Sandefjord, Norge, for at fortsætte planlægningen af NKS2025.

Nordisk Kongres i Synspædagogik 2025 afholdes Scandic Park Sandefjord i Sandefjord den 10. til 12. september 2025. Vi glæder os til at byde jer velkommen!


På gensyn til NKS2025 i Norge!

Planlægningskomiteen vil gerne sende en tak for den store opbakning der var til dette års Nordiske Kongres i Synspædagogik, der blev afholdt 7. – 9. september 2022 i Billund. 275 fagfolk var samlet til nogle fantastiske dage med spændende hovedforelæsere, workshops og posterpræsentationer. Tak til alle jer der bød ind og afholdt workshops for nordiske kolleger!

Vi vil også gerne sende en stor tak til Nordisk Ministerråd, for det tilskud til kongressen, der gav os mulighed for at tilbyde en reduceret early bird pris.

Vi glæder os meget til at se Jer alle igen i 2025 i Norge.


Save the dates! Wednesday the 10th through Friday the 12th of September 2025.

Vi glæder os til at se jer! / We look forward to seeing you!