Integritetspolicy

Vi vill berätta för dig om GDPR. Den nya lagen GDPR som bättre skyddar dig och dina personuppgifter börjar gälla den 25:e maj. Eftersom du har lämnat din e-postadress till oss kommer vi från och med nu att hantera dina personuppgifter enligt GDPR, eller General Data Protection Regulation som den heter i sin helhet.

Vad innebär GDPR?
GDPR innebär bland annat att du har rätt att få veta vad dina personuppgifter ska användas till när en förening som vi frågar efter dem. Du har också rätt att få veta vilken information som finns samlad om dig i våra register, och att bli borttagen. Den nya lagen skärper alltså kraven på hur föreningar, företag och andra hanterar dina uppgifter.

Vad gör NÄTVERKET NORDISK KONGRESS I SYNPEDAGOGIK med mina personuppgifter?

Du som deltar i NÄTVERKET NORDISK KONGRESS I SYNPEDAGOGIK har lämnat dina  e-postadress till oss och vi använder den för att kommunicera med dig för att bland annat bjuda in till våra kongresser samt sprida information om kunskap inom synområdet.

Var kan jag läsa mer?
Mer information om GDPR, hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du avregistrerar dig hittar du på vår hemsida. Du kan också kontakta oss via e-post:info@nordisksynkongress.com

Behöver jag göra något?

Nej, du behöver inte göra något alls. GDPR omfattar dig automatiskt eftersom det är en lag, och deltar du i NÄTVERKET NORDISK KONGRESS I SYNPEDAGOGIK löper det på precis som vanligt.

Bästa hälsningar, Kommittén för Nordisk Kongress i Synpedagogik

 

 

Integritetspolicy

Hur vi behandlar dina personuppgifter

ALLMÄNT

NÄTVERKET NORDISK KONGRESS I SYNPEDAGOGIK är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. I den här integritetspolicyn kan du läsa hur nätverket hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kopplat till detta. Informationen vänder sig till dig som:

• Besöker vår hemsida och/eller våra plattformar i sociala medier
• Deltar i våra marknadsaktiviteter
• Deltar på någon av våra  Kongresser

Vi är måna om att de personuppgifter vi behandlar lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med GDPR, den nya dataskyddslagstiftningen.

För att du ska känna till hur vi hanterar dina personuppgifter är det viktigt att du läser denna text. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer kan räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

HUR HANTERAR NÄTVERKET NORDISK KONGRESS I SYNPEDAGOGIK PERSONUPPGIFTER?
Vi behandlar dina personuppgifter enbart när vi har rättslig grund till det. Främst behandlar vi personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Om du lämnar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att STF får behandla även dessa personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Det kan t ex handla om att du vid medlemsanmälan lämnar uppgifter om dig själv och någon annan exempelvis en kollega, eller att du vid bokning av konferens anmäler flera deltagare.

Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och vi använder dem främst för administration kring kongresserna, utvärderingar av kongresserna  samt för att skicka ut inbjudan till ny kongress.

HUR LÄNGE SPARAR NÄTVERKET NORDISK KONGRESS I SYNPEDAGOGIK MINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Efter det raderas dina uppgifter, alternativt avidentifierar vi dina personuppgifter så att de inte längre kan kopplas till dig. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta.

LÄMNAR NÄTVERKET NORDISK KONGRESS I SYNPEDAGOGIK MINA PERSONUPPGIFTER TILL NÅGON ANNAN?
Vår utgångspunkt är att dina personuppgifter inte ska lämnas till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal/biträdesavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

HUR SKYDDAR NÄTVERKET NORDISK KONGRESS I SYNPEDAGOGIK MINA PERSONUPPGIFTER?
Din integritet är viktig för oss på NÄTVERKET NORDISK KONGRESS I SYNPEDAGOGIK och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter och arbetar löpande med informationssäkerhet. På NÄTVERKET NORDISK KONGRESS I SYNPEDAGOGIK har vi riktlinjer för hur vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt, och rutiner för att säkra att de som arbetar inom NÄTVERKET NORDISK KONGRESS I SYNPEDAGOGIK bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi arbetar löpande med att uppdatera våra system så att vi kan logga händelser, och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period, till exempel enligt bokföringslagen.

MINA RÄTTIGHETER
När dina personuppgifter har blivit registrerade i ett register får du automatiskt vissa rättigheter. De innebär i korthet att du som registrerad ska kunna få information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och att du har rätt till kontroll över dina uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade och blockerade samt att få ut utdrag över dina registrerade personuppgifter. Dessa rättigheter gäller enligt dataskydds-lagstiftningen. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kontaktar du oss via via epost (se kontaktuppgifter nedan).

• Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter vi behandlar. Du har rätt att få utdrag en gång per tolvmånadersperiod.
• Begära rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
• Begära att raderas. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
• Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot hur vi hanterar dina personuppgifter eller att hanteringen begränsas.

För att få veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

KONTAKTUPPGIFTER
info[at]nordisksynkongress.com

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-24.

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.nordisksynkongress.com.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Följ oss på sociala medier