Kommiteen / The committee

Lasse Klyver foto

Lasse Klyver, Danmark

Lasse Klyver, Synskonsulent, Kommunikationscentret i Region Hovedstaden.

lasse.klyver(at)regionh.dk

Ansat som synskonsulent for skolebørn
Specielt interesseområde: At medvirke til at sikre de optimale forhold og betingelser for eleven med nedsat syn, herunder fokus på inklusion (deltagelsesmuligheder) i praksis.

 


Annemarie Haack Enevoldsen, Danmark

Annemarie Enevoldsen, Kursus- og konferencekoordinator, Instituttet for Blinde og Svagsynede ( IBOS )

AB7H(at)kk.dk

Arbejder som kursus – og konferencekoordinator på faglige konferencer og fagkurser. Har deltaget i flere tilgængelighedsprojekter og udvikling af metoder til vidensdeling.

 


Solveig Hovlandsvåg Røkke, Norge

Solveig Hovlandsvåg Røkke, Synspedagog for Statped

solveig.rokke(at)statped.no

Jobber med kartlegging av synsfunksjon, rådgivning og kurs rundt elever som har nedsatt syn. Interessert i tilrettelegging og inkludering på alle nivå i samfunnet for barn, unge og voksne med synsnedsettelse.

 

 


Inger Lene

Inger Lene Hustuft – Norge

Inger Lene Hustuft, syns- og mobilitetspedagog for Statped.

inger.lene.hustuft(at)statped.no

Jobber med rådgivning, kartlegging og kurs rundt skoleelever som har nedsatt syn og blindhet. Spesielt interessert i IKT og muligheter som ligger i teknologien, samt hvordan legge til rette for elever som har progredierende øyesykdommer.


Sissel

Sissel Helen Undem

Sissel Helen Undem, syns- og mobilitetspedagog i voksenopplæring i Oslo kommune.

sissel.undem(at)osloskolen.no

Underviser i IKT,  mobilitet og ADL. I tillegg utreder jeg synsfunksjonen til ulike deltakere i voksenopplæring, spesielt med tanke på bruk av ASK. Jeg gir også veiledning til lærere som har deltakere med synshemning i voksenopplæringen og samarbeider med NAV hjelpemiddelsentral i forbindelse med ulike brukersaker. Er spesielt opptatt av mestringsaspektet i både mobilitet og bruk av IKT.


Camilla Hollsten, Sverige

Camilla Hollsten, Synpedagog, syncentralen
Kalmar, Region Kalmar län

camilla.hollsten(at)regionkalmar.se

Jobbar med hjälpmedelsutprovning, utredning, orientering och förflyttning, handledning och kunskapsöverföring för barn, ungdomar och vuxna i arbetsför ålder med synnedsättning och blindhet. Speciellt intresserad av hur man kan anpassa miljö och hitta kompensatoriska strategier för barn, ungdomar och vuxna med CVI.


Charlotte Undemar

Charlotte Undemar, Sverige

Charlotte Udemar, synpedagog, SPRIDA kommunikationscenter, Centrum för hjälpmedel, Örebro.

charlotte.undemar@regionorebrolan.se

Arbetar med barn och vuxna med en synnedsättning och blindhet som är i behov av anpassningar i sin dator, smartphone eller surfplatta i skolan, hemma eller på arbetsplatsen. Utreder behov, provar ut anpassning och utbildar i aktuella hjälpmedel. Är speciellt intresserad av O&M, CVI och hur teknik kan vara ett stöd i vardagen.


Foto av Misa Möller

Misa (Mona-Lisa) Möller, Finland

Misa (Mona-Lisa) Möller, Speciallärare/neurosynpedagog

misa.moller(at)valteri.fi

Jobbar med: funktionell syn, synträning och barn/ ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Speciellt intresserad av hjärnrelaterade synsvårigheter; kartläggning, stöd och att hitta nya metoder för att förbättra hjärnans möjligheter till att hitta nya vägar för att uppfatta och tolka synintryck.


Rannveig Traustadóttir, Island

Rannveig Traustadóttir, Syns- og mobilitetspedagog, National Institute for the blind, visually impaired and deafblind

rannveig.traustadottir(at)midstod.is

Jobbar med: Tidlig intervensjon for blinde og svaksynte barn. Oppfølgingsansvar og rådgivning til lærere og personale i barnehage og skole for hele landet. Er spesielt interessert av mobilitet og inklusjon.

Följ oss på sociala medier