Info WS presenters

Workshop på Nordisk Kongres i Synspædagogik den 10.-12. september 2025

Tak for at du vil holde en workshop på den Nordiske Kongres i Synspædagogik. Vi sætter stor pris på at du vil dele din viden og erfaringer med kollegaer inden for synsområdet i Norden! Venligst udfyld formularen nedenfor.

Formular til at holde workshop på Nordisk Kongres i Synspædagogik 2025

Workshoppen er på 45 minutter. Det er frit for dig som workshopholder at planlægge hvordan du vil præsentere indholdet eksempelvis i form af:

 • Forelæsning
 • Diskussion
 • Dialogbaseret
 • Præsentation af undervisningsmateriale eller andet materiale
 • Præsentation af teknologi, apps eller lignende
 • Praktiske øvelser

Eller gerne en kombination af ovenstående.

I workshoplokalerne vil der være projektor og tilgang til computer. Det er således muligt at have din præsentation med på et USB-stik. Det er også muligt at medbringe egen computer. Alt andet udstyr som du vil anvende tager du selv med, som eksempelvis adapter til iPad eller lignende.

For at få den bedste tilgængelighed for alle deltagere på kongressen er det ønskværdigt hvis workshopholdere, holder deres præsentation på engelsk. Der er dog mulighed for at holde workshop på eget skandinavisk sprog, hvis engelsk er udelukket. Hvis workshoppen afholdes på eget skandinavisk sprog, bør PowerPoint materiale være på engelsk.

Vi beder jer også at tænke på, at vi har deltagere, som har en synsnedsættelse og at hvis I anvender PowerPoint ikke glemmer at fortælle, hvad der vises på billederne.

Hvis du har spørgmål omkring din workshop kan du kontakte nedenstående kontaktpersoner for de respektive lande:


Workshop at the Nordic Congress in Vision Impairment on 10th – 12th September 2025

Thank you for presenting a workshop at the Nordic Congress in vision impairment. We really appreciate that you would like to share your knowledge and experience with colleagues in the field of vision in the Nordic countries! Please fill out the form below.

Form to hold a workshop at the Nordic Congress in Vision Impairment 2025

The workshop is in 45 minutes. It is free for you as a workshop organizer to plan how you want to present the content, for example in the form of:

 • Lecture
 • Discussion
 • dialogue-based
 • Presentation of teaching material or other material
 • Presentation of technology, apps or the like
 • Practical exercises

Or a combination of the above.

In the workshop rooms there will be a projector and computer access. It is thus possible to have your presentation on a USB connector. It is also possible to bring your own computer. Any other equipment you want to use, you bring yourself, such as an adapter for iPad or similar.

To get the best availability for all attendees at the congress, it is desirable if the workshop holder give their presentation in English. However, it is possible to hold a workshop in your own Scandinavian language if English is not possible. If the workshop is held in your own Scandinavian language, the PowerPoint presentation should be in English.

We also ask you to think that we have participants who have a visual impairment and that if you use PowerPoint do not forget to tell what is shown in the pictures.

If you have any questions about your workshop, you can contact the following contacts for the respective countries:

Följ oss på sociala medier