GDPR och Nordisk Kongress i synpedagogik

Vi vill berätta för dig om GDPR. Den nya lagen GDPR som bättre skyddar dig och dina personuppgifter börjar gälla den 25:e maj. Eftersom du har lämnat din e-postadress till oss kommer vi från och med nu att hantera dina personuppgifter enligt GDPR, eller General Data Protection Regulation som den heter i sin helhet.

Vad innebär GDPR?
GDPR innebär bland annat att du har rätt att få veta vad dina personuppgifter ska användas till när en förening som vi frågar efter dem. Du har också rätt att få veta vilken information som finns samlad om dig i våra register, och att bli borttagen. Den nya lagen skärper alltså kraven på hur föreningar, företag och andra hanterar dina uppgifter.

Vad gör NÄTVERKET NORDISK KONGRESS I SYNPEDAGOGIK med mina personuppgifter?

Du som deltar i NÄTVERKET NORDISK KONGRESS I SYNPEDAGOGIK har lämnat dina  e-postadress till oss och vi använder den för att kommunicera med dig för att bland annat bjuda in till våra kongresser samt sprida information om kunskap inom synområdet.

Var kan jag läsa mer?
Mer information om GDPR, hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du avregistrerar dig hittar du på vår hemsida. Du kan också kontakta oss via e-post:info@nordisksynkongress.com

Behöver jag göra något?

Nej, du behöver inte göra något alls. GDPR omfattar dig automatiskt eftersom det är en lag, och deltar du i NÄTVERKET NORDISK KONGRESS I SYNPEDAGOGIK löper det på precis som vanligt.

Bästa hälsningar, Kommittén för Nordisk Kongress i Synpedagogik

NK SYN 2018

Tack till alla som deltog i Kongressen!

Det är av stort värde för oss om ni fyller i utvärderingen så att vi kan planera för nästa kongress 2021 i Danmark. Har ni inte fått den på med e-post så hittar ni den här. It´s of great value for us that you fill out the evalutation. Here is the link if you haven´t got it by e-mail.

Utvärdering Nordisk Synkongress 2018

Här nedan finner du presentationerna från föreläsningar och workshops. Material from the presentations and workshops