Tema / Theme 2022

Den 7.-9. september 2022 i Billund, Danmark

Tema: Pathways to Independence – Synspædagogiske metoder og muligheder Sted: Legoland Hotel & Konference, Aastvej 10B, 7190 Billund

Samfundsdeltagelse og inklusion er vigtige at have fokus på i et samfund, hvor der er en tendens til øget individualisering. Der stilles højere krav til mennesket om selvstændighed og uafhængighed. Hvordan kan synsprofessionelle medvirke til at skabe lige betingelser for mennesker med synsnedsættelse eller blindhed i alle aldre i forskellige situationer og arenaer?

Synspædagogik er et tværfagligt vidensområde under stadig udvikling. Det er nødvendigt at rette opmærksomheden mod ny viden og forskning, herunder individuelle tilpasninger og kompensation samt tilgængelighed i det omgivende miljø. I det synspædagogiske arbejde bør dette gøres praktisk anvendeligt for at understøtte inklusion af mennesker med synsnedsættelse eller blindhed. Med kongressen ønsker komitéen at skabe rum for erfaringsudveksling og vidensdeling mellem fagpersoner fra de nordiske lande.

Nordisk Kongres i Synspædagogik vil indeholde forelæsninger, posters og workshops. Udstillere inden for synskompenserende hjælpemidler og teknologi vil være til stede.


The the 7th – 9th of September 2022 in Billund, Denmark

Theme: Pathways to Independence – visual pedagogical methods and possibilities. Place: LEGOLAND Hotel & Konference, Aastvej 10B, 7190 Billund

In a time where we experience an augment on more individualistic demands, it is important to emphasize on inclusion and social participation. Living an independent life, is a principal in modern society, and is highly valued. How can professionals in the field of blindness and low vision contribute to initiate equal conditions in various communities for people with blindness and low vision?

The field of blindness and low vision is in constant change. It is of great importance to draw attention to knowledge and research. The aim is to contribute to equal conditions for people with blindness and low vision and enhance independence and inclusion. The congress will be an opportunity for Nordic professionals to meet and exchange experiences from both the practice- and science field.

At the congress, there will be presentations through lectures, posters and workshops. Exhibitors and retailors in low vision technology an aids will be present during the congress and situated in the exhibition area.

Information om kongressen opdateres løbende her/ Information about the Congress is updated continuously here:

  • Programme
  • Programme in English
  • Workshops (lokaler og tider/ locations)
  • Workshops informations
  • Deltagerliste/Participant

(Siden bliver løbende opdateret / The site is continuously updated)

 

 

Följ oss på sociala medier