Tema / Theme 2025

Synspedagogisk kompetanse for inkludering og livskvalitet

Vi lever i en visuelt krevende verden, og den synspedagogiske kompetansen er
viktigere enn noen gang! Vår kunnskap er med på å sikre god inkludering og
livskvalitet for personer med synsnedsettelse, i alle livets faser. Som fagpersoner
bidrar vi til god tilrettelegging og ervervelse av ferdigheter for et selvstendig liv.


Inclusion and quality of life in the field of Visual Impairment

We live in a visually demanding world and knowledge in vision education is
more important than ever! Our professional knowledge helps to improve the
quality of life and promote the inclusion of people with visual impairment at
all stages of life. We can contribute to the adaptation and development of
skills and knowledge to achieve independent living


 

Följ oss på sociala medier