NK SYN 2018

Tack till alla som deltog i Kongressen!

Det är av stort värde för oss om ni fyller i utvärderingen så att vi kan planera för nästa kongress 2021 i Danmark. Har ni inte fått den på med e-post så hittar ni den här. It´s of great value for us that you fill out the evalutation. Here is the link if you haven´t got it by e-mail.

Utvärdering Nordisk Synkongress 2018

Här nedan finner du presentationerna från föreläsningar och workshops. Material from the presentations and workshops