Info udstillere/Exhibitors

Udfyld denne formular, hvis du ønsker en stand på Nordisk Kongres i Synspædagogik 2025 / Fill out this form if you would like a booth at the Nordic Congress in Vision Impairment 2025

Link til formular/ Link to form

Varmt velkommen til udstillere på den 11. Nordiske Kongres i Synspædagogik den 10. – 12. september 2025, Sandefjord, Norge

Samfundsdeltagelse og inklusion er vigtige at have fokus på i et samfund, hvor der er en tendens til øget individualisering. Der stilles højere krav til mennesket om selvstændighed og uafhængighed. Hvordan kan synsprofessionelle medvirke til at skabe lige betingelser for mennesker med synsnedsættelse eller blindhed i alle aldre i forskellige situationer og arenaer?

Kongressen gennemføres i form af forelæsninger, posters, workshops og udstilling. Vi beregner ca. 200 deltagere fra de nordiske lande.

  • I får tilgang til et centralt placeret udstillingsområde
  • Mulighed for at præsentere et udvalgt produkt i plenum salen
  • Link på vores hjemmeside til jeres virksomhed

Warm welcome to exhibitors at the 11th Nordic Congress in vision impairment on September the 10th – 12th 2025, Sandefjord, Norway

In a time where we experience an augment on more individualistic demands, it is important to emphasize on inclusion and social participation. Living an independent life, is a principal in modern society, and is highly valued. How can professionals in the field of blindness and low vision contribute to initiate equal conditions in various communities for people with blindness and low vision?

The congress is conducted in the form of lectures, posters, workshops and exhibitions. We calculate approx. 200 participants from the Nordic countries.

  • You get access to a centrally located exhibition area
  • Opportunity to present a selected product in Auditorium
  • Link on our website for your company

Exhibitors are welcome!

Hvis du har spørgmål omkring udstillingen kan du kontakte/ If you have any questions please contact:

(Siden bliver løbende opdateret / The site is continuously updated)

Följ oss på sociala medier