Historie

Starten på ideen om en nordisk kongress i synspedagogikk ble født når en gruppe dansker i 1979 kom på studiebesøk til den første Hjelpemiddelsentralen i Norge. Winnie Ankerdal fra Danmark snakket da med Rolf Lund fra Norge og man hadde en drøm om å få til noe nordisk som skulle binde synspedagoger i Norden sammen.

Det tok imidlertid mer enn 10 år før dette ble realisert. Da hadde Rolf Lund startet fagtidsskriftet Synspedagogen sammen med synspedagogene Jens Dietrichson og Rune Kvikshaug Taule. Bladet og redaksjonen tok på seg det økonomiske og administrative ansvaret og planen for den første Nordiske Kongress i Synspedagogikk ble laget.

Den første var på Stena hotell i Frederikshavn 25 – 28 april 1994. Kongresskomiteen bestod da av representanter fra Norge, Sverige og Danmark. Det var i tillegg til redaksjonen i Synspedagogen; Peter Lebech og Winnie Ankerdal fra Danmark pluss Krister Inde fra Sverige. Arrangementet var svært vellykket og det ble bestemt at dette var noe man gjerne ville ha mere av, gjerne hvert tredje år fremover.

I 1997 ble den andre Nordiske Kongress i Synspedagogikk arrangert samme sted og med den samme i kongresskomitéen.

I 2000 ble kongressen flyttet til Sverige. Nå ble komitéen bemannet med et nytt medlem fra Sverige. Ann-Britt Johansson var leder i FFS og gikk inn komiteen. Kongressen ble holdt på Gothia Hotell i Gøteborg og nå var også Hjelpemiddelutstilling blitt en større del av arrangementet.

Kongressen var i Frederikshavn 26.-28. april 2004 og Sandefjord 2006. Nå begynte det å bli tegn til en tradisjon at Kongressen skulle veksle mellom landene Norge, Sverige og Danmark. Fagbladet Synspedagogen var nå historie og Kongresskomiteen ble valgt tre år av gangen og skulle sikre deltagelse fra de tre landene. I tillegg må vi legge til at det helt fra starten av, var med deltakere fra Finland, Færøyene og Island. Fra 2018 var Finland og Island med i kongresskomiteen

1994 Danmark, Frederikshavn

1997 Danmark, Frederikshavn

2000 Sverige, Gøteborg

2004 Danmark, Frederikshavn

2006 Norge, Sandefjord

2009 Sverige, Lund

2012 Danmark, Kolding

2015 Norge, Tönsberg

2018 Sverige, Runö

2022 Danmark, Billund

2025 Norge, Sandefjord

 

Följ oss på sociala medier