Info WS presenters

Workshop på Nordisk kongress i synpedagogik 18-20 april 2018

Tack för att du vill hålla i en workshop på den Nordiska kongressen. Vi sätter stort värde på att du vill dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter med kollegor inom synområdet i Norden! Vänligen fyll i formuläret

Workshopen kommer att hållas under 45 minuter.  Det är fritt för dig som workshopshållare att planera hur du vill presentera innehållet exempelvis i form av:
– Föreläsning
– Diskussion
– Dialogbaserat
– Presentation av läromaterial eller annat material
– Presentation av teknologi, appar eller liknande
– Praktiska övningar
Eller gärna en kombination av ovanstående.

I workshopsrummen kommer det att finnas projektor och tillgång till dator. Det är också möjligt att ta med sin egen dator. All annan utrustning som du vill använda tar du med själv som exempelvis adapter till Ipad eller liknande.

För att få bästa tillgängligheten för alla deltagare på kongressen är det önskvärt att ha Powerpoint bilderna på engelska. Dessutom är det möjligt att hålla workshopen på engelska, men det är inte ett krav. Vi ber er också tänka på att vi har deltagare som har en synnedsättning och att om ni använder Powerpoint, glöm inte att berätta vad som visas på bilderna.

Om du har frågor eller funderingar kring din workshop finns kontaktpersoner för respektive land

  • Finland: Misa (Mona-Lisa) Möller, misa.moller@valteri.fi
  • Norge: Grethe Trevland Hegreberg, grethe.trevland.hegreberg @stavanger.kommune.no
  • Danmark: Lea Johanne Sarfelt, les@ibos.kk.dk
  • Sverige: Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se
  • Island: Rannveig Traustadottir, Rannveig.Traustadottir@midstod.is

Följ oss på sociala medier