Utställare/Exhibitors

Varmt välkomna som utställare under den 9:e Nordiska Kongressen i Synpedagogik 18-20 april 2018, Stockholm Sverige

Utvecklingen går mot en allt mer digitaliserad värld som ställer höga krav på användaren, men också öppnar upp möjligheter för vår målgrupp gällande delaktighet i samhället på olika plan och ett fungerande vardagsliv. Hur kan vi i våra professioner bidra till att överbrygga de klyftor som kan uppstå? Konferensens genomförs i form av föreläsningar, posters, workshops och utställning. Vi beräknar ca 200 deltagare från de Nordiska länderna och en nyhet i år är att vissa föreläsningar och workshops hålls på engelska.

  • Ni får tillgång till ett centralt placerat utställningsområde
  • Möjlighet att presentera en utvald produkt i föreläsningssalen
  • Länk till företaget på vår webbplats

Länk till BOKNINGSFORMULÄRET

Exhibitors are welcome

The trend is towards an increasingly digitized world that places high demands on us professional’s working in the field since it´s of great importance to our target group people with low vision. Both regarding opportunities for involvement at different levels in the society and a functioning everyday life. We need to contribute and help to overlap the gaps that can occur. The conference is held in the form of lectures, posters, workshops and exhibition. We estimate about 200 participants from the Nordic countries and this year some of the lectures and workshops will be in English.

Registrationform for Exhibitors

 

 

Följ oss på sociala medier