Stipendier

Logotype för FFS

 

 

 

 

Föreningen för Synrehabilitering delar ut 7 stipendier till den Nordiska synkongress 2018. För att vara valbar som stipendiat måste du vara medlem i FFS sedan 2017, och du förbinder dig att skriva en artikel om kongressen i Nya Synvärlden. FFS bekostar konferensavgiften. Övriga utgifter som ev. extra övernattning och resa får du stå för på egen hand. Ansökan ska vara tillhanda FFS styrelse senast 29/1 2018. Ansökan för stipendium finns på FFS hemsida www.ffss.se  under fliken stipendier. Om fler än 7 personer söker gör styrelsen en bedömning. Önskan är att sprida stipendierna till flera arbetsplatser och ge förtur till dem som tidigare inte fått något stipendium. 

Följ oss på sociala medier