2021

Den 5.-7. maj 2021 i Billund, Danmark

Tema: Pathways to Independence – Synspædagogiske metoder og muligheder Sted: Legoland Hotel & Konference, Aastvej 10B, 7190 Billund

Samfundsdeltagelse og inklusion er vigtige at have fokus på i et samfund, hvor der er en tendens til øget individualisering. Der stilles højere krav til mennesket om selvstændighed og uafhængighed. Hvordan kan synsprofessionelle medvirke til at skabe lige betingelser for mennesker med synsnedsættelse eller blindhed i alle aldre i forskellige situationer og arenaer?

Synspædagogik er et tværfagligt vidensområde under stadig udvikling. Det er nødvendigt at rette opmærksomheden mod ny viden og forskning, herunder individuelle tilpasninger og kompensation samt tilgængelighed i det omgivende miljø. I det synspædagogiske arbejde bør dette gøres praktisk anvendeligt for at understøtte inklusion af mennesker med synsnedsættelse eller blindhed. Med kongressen ønsker komitéen at skabe rum for erfaringsudveksling og vidensdeling mellem fagpersoner fra de nordiske lande.

Nordisk Kongres i Synspædagogik vil indeholde forelæsninger, posters og workshops. Udstillere inden for synskompenserende hjælpemidler og teknologi vil være til stede.

  • Program
  • Program in English
  • Workshops-lokaler-och-tider (locations)
  • Workshops information
  • Deltagarlista

(bliver opdateret løbende)

Följ oss på sociala medier