Deltagarlista

OBS de sista fakturorna skickas ut efter den 31 januari så var inte orolig om du inte fått faktura. Är du med på deltagarlistan så har du plats på kongressen. The last bills will be sent out after january 31st so dont worry. If your name is on this list you are participating!

 

Aase Bonde Pedersen Solgaven
Anders Eklund Specialpedagogiska skolmyndigheten
Anette Andersson Multilens
Angelina Sandberg SPSM
Aniko Klein Høgskolen i Sørøst-Norge, student
Anita Dahlström Syncentralen Visby
Anita Sjöberg Barn och Elevhälsan
Ann Ekelius AR Syn Döv Hörsel Syd
Ann Norrby Blomberg Arbetsförmedlingen Rehabilitering Syn Mälardalen
Anna Cedergren Synverksamheten Göteborg
Anna Karin Tjärnström Lundström Synrehabiliteringen Skellefteå
Anna Maria Seloy Sjóndepilin
Anna Mira Osmani Syncentralen Uppsala
Anna Wiklund Valteri Skilla
Anna-Karin Andersson SPSM Läromedel, Stockholm
Annamaija Ketola Finnish Federation of the Visually Impaired
Ann-Charlotte Waldén Syncentralen, Blekingesjukhuset Karlskrona
Anne Korpijaakko Finnish Federation of the Visually Impaired
Anne Mette Jacobsen CSU Slagelse
Anne Ström Kyrkostrands skola
Annelie Wåhlin SPRIDA Kc Centrum för hjälpmedel
Annette Løkke Center for syn og hjælpemidler
Annica Winberg Resurscenter syn , SPSM
Annika Södergren Resurscenter Syn Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Arnfinn Kalvenes Ablecon
Astrid Kristin Vik Statped sørøst, avdeling syn
Belinda Hjellum Statped vest
Benjamín Júlíusson National Institute for the blind, visually impaired and deafblind in Iceland
Berith Lilly Jørgensen Center for Specialundervisning for Voksne
Bert Bostedt Arbetsförmedlingen Syn Döv hörsel Nord
Bitte Wärmström Arbetsförmedlingen Enheten syn döv hörsel Västra Svealand
Björn Nyqvist SPSM, Resurscenter syn
Britt-Inger.Olsson Konsultativa stödet Uppsala
Camilla Hollsten Syncentralen Kalmar
Camilla Madsen Plejecentret Solterrasserne
Carina Elo Specialpedagogiska skolmyndigheten nygatan 18-20 903 27 Umeå
Carina Mattsson  Syncentralen, Habiliteringen,Västervik
Caroline Berg Central Elevhälsan
CASTILLAN CLLE-LTC
Catarina Hägg SPSM Stockholm
Catarina Sundström Syncentralen Gävleborg
Catharina Arvidsson Stockkholm Syncentral
Catharina Henriksson Visby Syncentral
Catharina Månsson Specialpedagogiska skolmyndigheten
Cecilia Ekstrand Synskadades Riksförbund
Cecilia Svanfeldt Ögonkliniken, syncentralen
Charlotta Duit Specialpedagogiska skolmyndigheten
Charlotta Storm Stockholms Syncentral
Charlotte Undemar SPRIDA Kc Centrum för hjälpmedel
Christian Öhman Multilens
Christina Dahlin Syncentralen Gävleborg
Christina Elg Synverksamheten Borås
Christina Näs Specialpedagogiska skolmyndigheten
Christina Westerberg Specialpedagogiska skolmyndigheten
David Najbrt UTSTÄLLARE
Diana á Horn Sjóndepilin
Ebba Ljungberg Synverksamheten Göteborg
Egil Edvin Ablecon
Elenor Lagerström FFS stipendium
Elin Maunder Specialpedagogiska skolmyndigheten
Elisabet Sepulveda Specialpedagogiska skolmyndigheten
Elisabeth Folkesson Synrehabilitering Umeå
Elisabeth Lindström Arbetsförmedlingen AR-Enheten syn döv hörsel
Elisabeth Svensson Stockholms syncentral
Else Marie Vernstrøm Andersen CSU Slagelse
Emelie Warngren Uppsala Syncentral
Emilie Nilsved Synverksamheten Göteborg
Eva Andersson SPSM, Östra regionen
Eva Carlholt Syncentralen Region Jönköpings Län
Eva Fyrgård SPSM Resyrscenter syn
Eva Iren Barkved Leirvik Ryfylke Læringssenter
Eva Jansson Specialpedagogiska skolmyndigheten
Eva Koczkás Arbetsförmedlingen AR Syn Döv Hörsel Syd
Eva Lundström Wittenfelt SPSM Södra
Eva Lykke Madsen Kommunikationscentret
Fleming Frösig Larsen Instrulog
Frida Gustafsson Tobiipro
Gabriella Gloria Dövblindteamet – Habilitering & Hälsa – Västra Götaland
Gitte Møldrup Nielsen Center for syn og hjælpemidler Aarhus
Gitte Thranum Haldbæk Instituttet for Blinde og Svagsynede
Grethe Trevland Hegreberg Johannes Læringssenter, Voksenopplæringen i Stavanger kommune
Gro Aasen Statped sørøst, avdeling syn
Gun-Marie Strid Centrala elevhälsan stödteam Västerås
Gunnel Torége Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM
Gunvor Wilhelmsen FÖRELÄSARE
Hanne Dahl Institut for Syn og Hørelse, Aalborg
Hans Christian Andersen Center for kommunikation og Velfærdsteknologi
Heidi Jåstad Høgskulen på Vestlandet
Helga Björg Ragnarsdóttir National institute for the blind, visually impaired and deafblind
Helga Gamlemsvik NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold
Helle Rømer Komunnikationscentret Sveasvej 8, 3700 Rønne
Helle Sohn Synsrådgivningen. CKV. Odense.
Helle Vedö Ballast
Hilde Tvedt Ryen Hamarregionens interkommunale PPT
Hinni Hreinsson Low Vision International LVI
Ingebjørg Gurskevik Rogne Ålesund voksenopplæring
Ingela Berg Stockholms Syncentral
Inger Axelzon SPSM Göteborg
Inger Berndtsson Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Inger Lene Hustuft Statped sørøst, fagavdeling
Ingrid Axelhed Mo Gård
Ingrid Axelsson Stockholms Syncentral
Ingrid Nordberg SPSM/Resurscenter syn
Jeanne Larsen Solgaven
Jeannette Lykke Olsen Pædagogik og undervisning, synsteam
Jenny Näslund SPSM, Resurscenter dövblind
Jens Victor Petersen Center for kommunikation og velfærsteknologi
Jessica Einarsson Specialpedagogiska skolmyndigheten
Johan Bäckman Valteri center för lärande och kompetens, Skilla
Johanna Hagström Andersson Synverksamheten Göteborg
Johannes Instrulog
Josefin Malmlöf Stockholms syncentral
Josefine Nilsson Syncentralen, Habiliteringen,Västervik
Judith Cederhag Resurscenter syn (SPSM)
Judith Fjeldberg Kirkenes sykehus
Jörgen Gustafsson Multilens
Kajsa Rosenberg Synenheten Vuxna, Kristianstad, Region Skåne
Karin Cederman Synverksamheten
Karin Hermansson Synverksamheten Vänersborg
Karin Jönsson FÖRELÄSARE
Karin Karlsson Synverksamheten Göteborg
Karin Kass Sjóndepilin
Karin Regnell Resurscenter syn, Stockholm
Karina Larsen Pihl Kommunikationscenter Bornholm
Katriina Viirret Lasten kuntoutus
Katrin Mattsson Ånge kommun, Stöd o utvecklings team
Kerstin Jansson Syncentralen Region Gävleborg
Klaus Miesenberger FÖRELÄSARE
Laila Immo Specialpedagogiska skolmyndigheten
Lasse Jonsson Arbetsformedlingen SDH Nord
Lasse Klyver CSV, Center for Specialundervisning for Voksne
Lea Johanne Sarfelt IBOS
Leif Sundin Arbetsförmedlingen SDH Mälardalen
Lena Carlsson Synverksamheten Göteborg
Lena Hermansen Institut for Syn og Hørelse, Aalborg
Lena Lindbom SPSM, Resurscenter syn
Lena Sandbacka Synverksamheten Göteborg
Lena Söderberg Arbetsförmedlingen Syn Döv Hörsel Nord
Lene Stokholm Center for Kommunikation
Leni Friis Hjernecenter Syd og Tale-Høre-Syn
Lina Ferm Arbetsförmedlingen Enhten Syn Döv Hörsel Sy
Linda Jidlow Johansson Synverksamheten Vänersborg
Line Hovland Eikholt
Lis Fløe Pedersen Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
lis Jensen Kommunikationscentret Sveasvej 8 3700 Rønne
Lis Ourø Hansen Specalrådgivningen Synscenter Refsnaes
Lisbeth Engsted CKV Synsrådgivningen , Heden 11, 5000  Odense C, Danmark
Liselott Ljunggren SPSM västra regionen
Lisen Lehman Konsultativt stöd
Lone Kondrup Venter for Kommunikation og Velfærdsteknologi
Lone Matzen Stadsholt Hjernecenter Syd og Tale-Høre-Syn
Lone Qvist Ibsen Synscenter Refsnæs
Lone Reinhold. Pædagogik og Undervisning.
Lotta Eliasson Synverksamheten Borås
Malin Boström Synverkssamheten Göteborg
Margareta Ahnborn SPSM, östra regionen, Stockholm
Margit Larsen Institut for Syn og Hørelse, Aalborg
Mari Blomberg Specialpedagogiska skolmyndigheten
Maria Jönsson Syncentralen, Bleikingesjukhuset Karlskrona
Maria Krøl Instituttet for Blinde og Svagsynede
Maria Persson Synrehab Västerbotten
Maria Svabo Hansen Sjóndepilin
Marianne Thegeby Truedsson Västra regionen, Lokalkontor: Jönköping
Marie Louise Kamp Gonzalez Center for specialundervisning
marika käld vcs, rehabilitering H6
Marit Herø Ulla Ålesund voksenopplæring
Marketta Karvonen Valteri center for Learning and consulting
Mats Johansson Af AR-enheten syn döv hörsel, syd
Mattias Sikberg Specialpedagogiska skolmyndigheten
Maud Gustavsson Synverksamheten Skövde
Mia Rundgren Kling Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn Örebro
Mika Mayumi Oslo Voksenopplæring Nydalen
Mikael Klintalm Syncentralen Visby
Mirella Hautala Specialpedagogiska skolmyndigheten
Misa Möller Valteri Skilla
Morten Hjelholt FÖRELÄSARE
Niclas Ljungberg SPSM, Göteborg
Niina Laitinen Valteri, Center for Learning and Consulting
Nina Christoffersen Center for specialundervisning for voksne
Nina Söderholm Stockholms Syncentral
Nina Tholander Institut for Syn og Hørelse, Aalborg
Ninette Kongstad CSV København
Oddvar Øyan Statped midt
Ove Brandberg UTSTÄLLARE
Paal Morten Petersen Statped midt
Pamela Gustafson Syncentralen Östergötland
Patrik Johansson FÖRELÄSARE
Per Elgaard Mortensen CKV Synsrådgivningen, Heden 11
Per Källman Syn Döv Hörsel Västra svealand Arbetsförmedlingen
Per-Arne Blomberg Arbetsförmedlingen SDH Västra Svesland
Peter Kölerud Syncentralen Uppsala
Petter Helge Low Vision International LVI
Petter Lille Specialpedagogiska skolmyndigheten
Philippa Steen Center for syn og hjælpemidler
Pia Dahl Specialpedagogiska skolmyndigheten
Pia Lundgren Synverksamheten Vänersborg
Ragnhild Bjørgum Eikholt
Rannveig Traustadóttir National Institute for the blind, visually impaired and deafblind
Reidun Leirvåg Oslo Voksenopplæring Nydalen
Rikke Ombustvedt Sletner Rådgivningskontoret for syn og hørsel, Oslo kommune
ROBIN FÖRELÄSARE
Romana Chalupová co-author NANO´S MISCHIEF
Roxana Elena Cziker National Institute for the Blind, Visually Impaired and Deafblind
Runar Unnborsson FÖRELÄSARE
Rune Bjørkli Rådgivningskontoret for syn og hørsel, Oslo kommune
Rune Örum ITECH Denmark
Ruth Thomsen Sjóndepilin
Sails Teinilä Valteri-school Ruskis
Sandie Jensen Kommunikation & Hjælpemidler, Esbjerg kommune
Sara Andersson Synverksamheten Vänersborg
Sebastien Colella Metrovision
Signe Tornøe Tødten CSU Slagelse
Silje Benonisen Statped sørøst avdeling Syn
Sofi Malmgren SPSM Resurscenter dövblind
Sofia Evertsson Synverksamheten Vänersborg
Sofia Gustafsson Synverksamheten Vänersborg
Sofia Johansson Synverksamheten Göteborg
Sonja Birgitte Nielsen Kommunikationscentret, Sveasvej 8, 3700 Rønne, Danmark
Stine Nedergaard Sørensen CSU Slagelse
Sture Sandström Sundsvalls kommun   Barn-, elevhälsa och stödteam
Susan Linke Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
Susanna Huldin Skilla, Valteri Center för lärande och kompetens
Terese Törnblom Lindstrand Syncentralen Region Jönköpings Län
Thomas Larsson Af Syn-Döv-Hörsel, Box 315, 75103 Uppsala
Thomas Mogensen Kommunikationscentret
Thomas Ragnarsson FÖRELÄSARE
Timo Repo Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste
Timo Ylikarhu Finnish federation of Visually impaired.
Tina Gullstrand Arbetsförmedlingen, Syn Döv Hörsel Syd
Tina Lindop Gable Synscenter Refsnæs, Specialrådgivningen
Titti Idheman Syncentralen Gävleborg
Tony Pansell FÖRELÄSARE
Tove Söderberg Synverkssamheten Göteborg
Trine Mindegaard Kommunikationscentret
Tuomo Aro Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis
Ulf Willberg Synverksamheten Borås
Ulla Andersson Arbetsförmedlingen Rehab Syn/Döv/Hörsel Nord
Ulla Fog Kommunikation og Hjælpemidler Esbjerg
Ulla Thomsen Plejecentret Solterrasserne
Vera Rolf Centrala elevhälsan stödteam Västerås
Åsa Karlsson Lundqvist SPSM, Resurscenter syn
Åsa Lodin Iris Hjälpmedel
Åsa Mortensen Syncentralen Uppsala
Åsa Nordlander Stockholms Syncentral
Åsa Pettersson Syncentralen Östergötland
Örjan Larsson SPRIDA KC, Centrum för Hjälpmedel
Följ oss på sociala medier