NK SYN 2018

Kongressen är nu fulltecknad!

Varmt välkomna till den 9:e Nordiska Kongressen i Synpedagogik som vänder sig till professionella som arbetar för och med personer med synnedsättning alla åldrar. Welcome to the 9th Nordic Congress in the field of Low Vision.

18-20 april 2018 i Stockholm

Tema: Synpedagogiska utmaningar och metoder – Mind the gap

Plats: Runö Möten & Events, Näsvägen 100, 184 33 Åkersberga Stockholm

Hitta hit

Utvecklingen går mot en allt mer digitaliserad värld som ställer höga krav på tillgänglighet och har stor betydelse för vår målgrupp när det gäller möjligheter till delaktighet i samhället på olika plan och ett fungerande vardagsliv. Hur kan vi i vår profession bidra till att överbrygga de klyftor som kan uppstå?

Synpedagogik spänner över olika områden och vi behöver rikta vår uppmärksamhet mot forskning och vetenskap, samtidigt som vi gör ny kunskap praktiskt användbar i vårt dagliga arbete. Genom erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan oss kan vi stärkas i våra yrkesroller och utveckla innehållet i tjänster och utbud.

Kongressen genomförs i form av föreläsningar och workshops. Utställare som visar upp ny teknik och hjälpmedel kommer att finnas på plats. Att utbyta tankar och idéer med andra är en viktig del av kongressen och tid till nätverkande kommer att finnas. Deltagaravgift 6 600 SEK inklusive kost och logi i enkelrum.

I anmälan finns möjlighet att boka gemensam bussresa till och från Arlanda respektive till och från Stockholms Central. Räkna med ungefär en timmes restid.

Varmt välkomna!

Följ oss på sociala medier