Över 100 personer anmälda redan

Säkra din plats på kongressen och anmäl dig!  Antal platser är begränsat till 200 personer. Sista dag för anmälan 31 januari 2018.

Secure your seat at the congress and sign up! The number of seats is limited to 200 people. Deadline January 31 2018.

 

NK SYN 2018

Varmt välkomna till den 9:e Nordiska Kongressen i Synpedagogik som vänder sig till professionella som arbetar för och med personer med synnedsättning alla åldrar. Welcome to the 9th Nordic Congress in the field of Low Vision.

18-20 april 2018 i Stockholm

Tema: Synpedagogiska utmaningar och metoder – Mind the gap

Plats: Runö Möten & Events, Näsvägen 100, 184 33 Åkersberga Stockholm

Länk till ANMÄLAN/REGISTRATION

The Nordic Congress in Low Vision (synpedagogik) is held every three years and is a meeting place for those of us working with and for people with vision loss all ages. The Congress’s overall purpose is to exchange knowledge, experience and training in order to strengthen us in our roles as professionals in the field. Research and practice come together, and the program offers collegial networking, professional development and inspiration.  The conference provides an inclusive setting for researchers, practitioners, exhibitors, speakers and workshop presenters to share knowledge and best practices in the field of low vision. In 2015, the conference drew more than 200 people to Tönsberg, Norway. Known as a forum that showcases low vision methods and practical solutions that can be utilized to remove the barriers that prevent the full participation of persons with low vision in educational, workplace and social settings., the conference is unique in its kind. 

New this year is that some of the presentations and workshops will be held in English.

Utvecklingen går mot en allt mer digitaliserad värld som ställer höga krav på tillgänglighet och har stor betydelse för vår målgrupp när det gäller möjligheter till delaktighet i samhället på olika plan och ett fungerande vardagsliv. Hur kan vi i vår profession bidra till att överbrygga de klyftor som kan uppstå?

Synpedagogik spänner över olika områden och vi behöver rikta vår uppmärksamhet mot forskning och vetenskap, samtidigt som vi gör ny kunskap praktiskt användbar i vårt dagliga arbete. Genom erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan oss kan vi stärkas i våra yrkesroller och utveckla innehållet i tjänster och utbud.

Kongressen genomförs i form av föreläsningar, posters och workshops. Utställare som visar upp ny teknik och hjälpmedel kommer att finnas på plats. Att utbyta tankar och idéer med andra är en viktig del av kongressen och tid till nätverkande kommer att finnas. Deltagaravgift 6 600 SEK inklusive kost och logi i enkelrum.

Varmt välkomna!

Länk till ANMÄLAN/REGISTRATION

Skriv en artikel och vinn en plats på NK SYN 2018

Dela med dig av dina erfarenheter där ny teknik & hjälpmedel haft stor betydelse för personer med synnedsättning! Vinn deltagande i konferensen! 

Chans att

  • vinna en konferensavgift till NK SYN 2018!
  • Erkännande under konferensen

Teknikutvecklingen går i rasande fart och vi som arbetar inom synområdet måste hänga med och ta del av de fördelar detta kan innebära för de vi jobbar med och för – personer med synnedsättning. Vi vill på detta sätt uppmuntra till spridande av ”goda exempel” och vill ta del av dina eller ert teams erfarenheter som visar tillfällen där ny teknik och hjälpmedel spelat en viktig roll för målgruppen. Det kan handla om …

Inskickade bidrag ger ett års kostnadsfritt medlemskap i Föreningen För Synrehabilitering (FFS) där en prenumeration på tidningen “Nya Synvärlden” ingår samt berättelserna publicerade i tidningen.

Logtype för tidningen Nya Synvärlden

Sista dag för inlämnande är 30 december 2017! 

info@nordisksynkongress.com

 

Stipendier att söka för att delta!

Föreningen för Synrehabilitering delar ut 7 stipendier till den Nordiska synkongress 2018. För att vara valbar som stipendiat måste du vara medlem i FFS sedan 2017, och du förbinder dig att skriva en artikel om kongressen i Nya Synvärlden. FFS bekostar konferensavgiften. Övriga utgifter som ev. extra övernattning och resa får du stå för på egen hand. Ansökan ska vara tillhanda FFS styrelse senast 29/1 2018. Ansökan för stipendium finns på FFS hemsida www.ffss.se  under fliken stipendier. Om fler än 7 personer söker gör styrelsen en bedömning. Önskan är att sprida stipendierna till flera arbetsplatser och ge förtur till dem som tidigare inte fått något stipendium.