NK 2018

Utvalda

Punktskrift

Nordisk Kongress i Synpedagogik hålls var tredje år och är en mötesplats för oss i de nordiska länderna som arbetar med och för personer med synnedsättning alla åldrar. Kongressens övergripande syfte är att genom erfarenhetsutbyte och fortbildning stärka oss i våra roller som yrkesutövare inom området. Forskning och praxis möts och programmet erbjuder kollegialt nätverkande, kompetensutveckling och inspiration! 

Varmt välkomna till den 9:e Nordiska Kongressen i Synpedagogik som vänder sig till professionella som arbetar med personer med synnedsättning alla åldrar.

Synpedagogiska utmaningar och metoder – Mind the gap

Nordisk Kongress i Synpedagogik 18-20 april 2018 Stockholm

Utvecklingen går mot en allt mer digitaliserad värld som ställer höga krav på tillgänglighet och har stor betydelse för vår målgrupp när det gäller möjligheter till delaktighet i samhället på olika plan och ett fungerande vardagsliv. Hur kan vi i vår profession bidra till att överbrygga de klyftor som kan uppstå?

Synpedagogik spänner över olika områden och vi behöver rikta vår uppmärksamhet mot forskning och vetenskap, samtidigt som vi gör ny kunskap praktiskt användbar i vårt dagliga arbete. Genom erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan oss kan vi stärkas i våra yrkesroller och utveckla innehållet i tjänster och utbud.

Konferensens genomförs i form av föreläsningar, posters och workshops. Utställare som visar upp ny teknik och hjälpmedel kommer att finnas på plats. Att utbyta tankar och idéer med andra är en viktig del av kongressen och tid till nätverkande kommer att finnas.

Deltagaravgift 5 900 Skr inklusive kost och logi i enkelrum.

NYTT! Vi kommer att erbjuda visa föreläsningar och workshops på Engelska för att bredda deltagandet! Some presentations and workshops will be held in English this time.