NK SYN 2018

Punktskrift

Varmt välkomna till den 9:e Nordiska Kongressen i Synpedagogik som vänder sig till professionella som arbetar för och med personer med synnedsättning alla åldrar. 

18-20 april 2018 i Stockholm

Tema: Synpedagogiska utmaningar och metoder – Mind the gap

Plats: Runö Möten & Events, Näsvägen 100, 184 33 Åkersberga Stockholm

Good news – some presentations and workshops will be held in English!

Utvecklingen går mot en allt mer digitaliserad värld som ställer höga krav på tillgänglighet och har stor betydelse för vår målgrupp när det gäller möjligheter till delaktighet i samhället på olika plan och ett fungerande vardagsliv. Hur kan vi i vår profession bidra till att överbrygga de klyftor som kan uppstå?

Synpedagogik spänner över olika områden och vi behöver rikta vår uppmärksamhet mot forskning och vetenskap, samtidigt som vi gör ny kunskap praktiskt användbar i vårt dagliga arbete. Genom erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan oss kan vi stärkas i våra yrkesroller och utveckla innehållet i tjänster och utbud.

Konferensens genomförs i form av föreläsningar, posters och workshops. Utställare som visar upp ny teknik och hjälpmedel kommer att finnas på plats. Att utbyta tankar och idéer med andra är en viktig del av kongressen och tid till nätverkande kommer att finnas.

Deltagaravgift 6 300 Skr inklusive kost och logi i enkelrum.

(Öppnar för anmälningar den 1:a September 2017)